Minderjarigen

Als Multifunctioneel Centrum (MFC) richten we ons tot kinderen en jongeren met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met

  • autisme
  • gedrags- en/of emotionele stoornissen
  • een (neuro)motorische beperking
  • of een combinatie van meerdere beperkingen

en een beperkte groep minderjarigen met normale begaafdheid én gedrags- en/of emotionele stoornissen.

We bieden een brede waaier van hulp aan: van praktische ondersteuning in de gezinssituatie, over extra ondersteuning bij het al dan niet naar school gaan tot voltijds verblijf in één van onze leefgroepen. Download hier onze aanmeldingsprocedure.
Wij werken binnen het wettelijke kader van Integrale Jeugdhulp (IJH) en Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Nood aan crisishulp ?

We beschikken over 2 crisisbedden voor aanmeldingen door de crisismeldpunten Integrale Jeugdhulp. Kinderen en jongeren kunnen bij ons een aanbod krijgen voor een periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen.

Crisismeldpunt regio Brussel

tel: 02/209 16 36

Crisismeldpunt regio Vlaams-Brabant

tel: 078/05 00 38