Kinesitherapie

Kinesitherapie

  • Kinderen en jongeren die nood hebben aan (intensieve) individuele kinesitherapie kunnen hiervoor beroep doen op onze zelfstandige kinesisten.

Bij het begin van het werkjaar brengen we je op de hoogte van het aantal kinesitherapiesessies die vanuit het MPC kunnen georganiseerd worden.

  • De zelfstandige kinesisten geven individuele therapie aan de kinderen/jongeren.
  • Dit gebeurt op voorschrift van een arts, met goedkeuring van de adviserend revalidatiearts van het MPC.
  • Voor de kinderen en jongeren met een aangeboren neurologische aandoening (CP) kiezen we ervoor om te werken volgens de Bobath therapie.

Indien je kind hulpmiddelen nodig heeft, zijn ouders vrij om samen te werken met de orthopedische firma die zij verkiezen. Ouders kunnen kiezen tussen het zelf opvolgen hiervan, het samen met de therapeut opvolgen of de volledige opvolging door de betrokken therapeut.

Contactgegevens-orthopedische-firmas.pdf

Opleiding

  • De kinesisten hebben, naast hun opleiding in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, allemaal een extra specialisatie (Bobath, Fasciatherapie, psychomotoriek…) goedgekeurd door onze revalidatiearts.
  • Therapieën die niet erkend zijn, worden niet gegeven, ook niet op vraag van ouders.