Samenwerkingsverbanden

We zijn actief in het uitbouwen van samenwerking met andere partners in het reguliere en handicapspecifieke zorglandschap; binnen de regio, binnen de verschillende doelgroepen, naar de zorg voor volwassenen, met gebruikersorganisaties, met lokale, regionale en federale overheden.

We ontwikkelen vergaande en intensieve vormen van samenwerking met de partners binnen het begeleidingscentrum Sint-Franciscus, met de partner op de campus Zonnelied en partners binnen Mediander.

Het streven naar samenwerking is intersectoraal georiënteerd en dus gericht op samenwerking met partners in onderwijs (gewoon en buitengewoon onderwijs), bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, reguliere zorg, … overeenkomstig de bedoelingen van de integrale jeugdhulp en andere intersectorale netwerken.