Meerderjarigen

Vanaf 16 jaar kan een persoon met een beperking beroep doen op het Woon- en Ondersteuningscentrum (WOC).
Het WOC richt zich tot mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met

  • autisme
  • psychische of psychiatrische problemen
  • beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen

Iedere persoon met een beperking die op zoek is naar assistentie thuis kan hiervoor een vraag stellen aan het WOC.

De leefwereld van deze cliënten is gericht op een zo inclusief mogelijk leven, met ondersteuning waar ze het nodig hebben. Van autonoom eigen beslissingen nemen tot ondersteund worden bij de belangrijke keuzes in je leven. Van werken in het normaal arbeidscircuit tot deelnemen aan de door ons georganiseerde dagactiviteiten. Van zelfstandig wonen met ondersteuning tot leven in een groepswoning. We gaan samen op zoek naar de gepaste ondersteuning.
Download hier onze aanmeldingsprocedure.
Wij werken binnen het wettelijke kader van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meld je aan