Verhuur van infrastructuur

We zijn gelegen op een rustige, groene campus met de nodige infrastructuurvoorzieningen, zoals een sporthal, een zwembad, …

Al deze voorzieningen kunnen ook gehuurd worden door externen.

Verhuur sportcomplex

Adres: Lostraat 175 te Roosdaal

Het sportcomplex bestaat uit zowel een sportzaal als een zwembad. Beiden kunnen afzonderlijk of samen gehuurd worden door scholen, verenigingen, clubs,… maar ook door particulieren. Het sportcomplex is makkelijk toegankelijk voor iedereen.

De sportzaal
De sportzaal meet 35m bij 16m. Er zijn belijningen voor tennis, badminton, volleybal en basketbal. Andere sporten kunnen er eveneens beoefend worden.

Het zwembad
In het zwembad zijn 2 baden beschikbaar:
– een ploeterbad met een afmeting van 9m bij 9m en een diepte van 0,3m tot 0,8m met een temperatuur van ongeveer 31.5°C.
– een instructiebad met een afmeting van 17m bij 9m en een diepte van 0,8m tot 1,85m met een temperatuur van ongeveer 28.2 °C.
Verder beschikt het zwembad ook over een tillift voor mensen in een rolstoel.

Tarieven
Onze prijzen lopen per schooljaar (van 01/09 tem 31/08) en worden jaarlijks aangepast aan de index.
Sportzaal: 31.21€/uur
Zwembad:
– voor scholen: 66.53€/uur
– voor de gemeente: 124.84€/uur
– voor groepen, verenigingen en particulieren: 56.18€/uur.
– redder (indien iemand van ons): 33.11 euro/uur
Het is verplicht om bij de huur van het zwembad, een gediplomeerde redder aanwezig te hebben. Indien de huurders zelf voor een redder zorgen, hebben wij hiervan het laatste bijscholingsattest nodig. Dit moeten wij 14 dagen vóór de huurdatum in ons bezit hebben om in regel te zijn met de verzekeringen en de wetgeving van de Vlaamse gemeenschap.

Reservatie en inlichtingen
telefoonnummer: 053/64.66.66
faxnummer: 053/64.66.67

sportcomplex.reservaties@mpc-sintfranciscus.be (administratief verantwoordelijke sportcomplex: Cindy Tielemans)

pieter.verleysen@mpc-sintfranciscus.be (verantwoordelijke sportcomplex)