Loketfunctie

We zijn van start gegaan met een loketfunctie, jouw gesprekspartner en centraal aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en ondersteuning.

Aanbod

We staan klaar om iedereen met (vermoeden van) een beperking op weg te helpen. De vele veranderingen in de sector van personen met een beperking maken dat men vaak te maken krijgt met administratieve vraagstukken, moeilijke situaties of beslissingen die niet vanzelfsprekend zijn. Vele mensen weten niet meer waar te beginnen. We willen hierbij graag helpen. We luisteren graag naar jouw vragen en bekijken hoe we je verder kunnen helpen.

Voor wie

  • Voor iedereen verbonden aan de scholen van Sint-Franciscus (BUSO, BULO & BUBAO), dit in samenwerking met het Vrij CLB Ninove.
  • Voor cliënten verbonden aan werkingen binnen het MPC zonder gespecialiseerde dienstverlening (dagopvang Tussensprong  en dagopvang Aquarel).
  • Voor iedereen met een mogelijks toekomstige vraag binnen het MPC.

Kosten verbonden aan deze dienstverlening:

  • Bij een erkenning niet rechtstreeks toegankelijke hulp binnen ons centrum is het aanbod kosteloos.
  • Indien er (nog) geen erkenning is, is het eerste gesprek kosteloos. Bij nood aan meer gesprekken wordt er een contract rechtstreeks toegankelijke hulp afgesloten (0,155 punten per ambulante sessie).
  • De kosten kunnen ook betaald worden met een persoonlijk assistentiebudget (richtprijs 32€ per sessie).

 

Contactgegevens:

’t Loket
Verantwoordelijke: Tineke De Backer
Telefoon: 053/64 66 66
GSM: 0499/90.54.76
E-mail: ’t.Loket@mpc-sintfranciscus.be

Voor meer info, raadpleeg onze folder.