Psychotherapeutische dienst

Vele kinderen en jongeren hebben ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Bij voorkeur willen we de therapie die hierbij nodig is, extern laten plaatsvinden. Indien we zelf van oordeel zijn dat de specifieke deskundigheid van onze dienst noodzakelijk is, kunnen ze hiervan gebruik maken.

De psychotherapeutische dienst bestaat uit 4 therapeuten die, onder supervisie van de psychiater, de kinderen en jongeren in begeleiding nemen.
De opstart van een psychotherapeutische begeleiding gebeurt steeds in overleg met de ouders.