Menu

Op de campus in Strijtem is een centrale keuken gevestigd waar jaarlijks 7/7 ongeveer 80.000 warme maaltijden bereid worden volgens de regels van de kunst. De keuken wordt uitgebaat in samenwerking met onze partner Zonnelied vzw en wordt vanuit de Gebruikersraad Keuken, onderdeel van het kwaliteitsbeleid, opgevolgd. De organisaties MPC & Zonnelied zijn zich bewust van het belang van een gezonde voeding en de positieve invloed hiervan op de gezondheid.

Daarom streven we ernaar om de samenstelling van de warme maaltijden, bereid door de centrale keuken, zoveel mogelijk te laten aanleunen bij de algemene principes van een gezonde voeding(1). Een diëtiste ondersteunt het keukenteam om een evenwichtig menu samen te stellen volgens bovenstaande principes. Zo nodig en op basis van medische noodzaak worden dieetmaaltijden voorzien.

(1) Bron: Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België-2016. Brussel: HGR, 2016. Advies nr. 9285

Je kan hier het menu voor deze en volgende week raadplegen.