Vervoer

Mobiliteit is voor iedereen een belangrijk thema: hoe we ons verplaatsen, naar waar, waarom? Ook binnen ons centrum stellen zich uitdagingen rond mobiliteit: vervoer in functie van school, dagopvang, hobby-clubs, vervoer van en naar huis, …

Bij de start van dienstverlening wordt bekeken welke noden er zijn rond mobiliteit. Er worden afspraken gemaakt hoe dit vervoer kan georganiseerd worden: wat nemen jullie, ouders, familieleden zelf op? Waar wensen jullie gebruik te maken van onze diensten?

Voor ons eigen vervoer werken we ook met vrijwilligers. Het vervoer door vrijwilligers dat het MPC aanbiedt aan cliënten is een service die kosten met zich meebrengt. Dus een deel van de kostprijs hiervan wordt in rekening gebracht.

Voor schoolvervoer gelden dan weer andere regels en afspraken.

Het geheel van afspraken rond mobiliteit wordt bij de start van onze dienstverlening opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.