Van oudsher wordt op een boerderij gezorgd voor dier en plant. Bovendien weten we dat werken op de boerderij en/of vertoeven in de natuur heilzaam kan werken. De boerderij is een plek waar ruimte is voor samenzijn van mens en dier in een natuurlijke omgeving.

De medewerkers en bezoekers

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden eveneens buurtbewoners, familieleden of andere betrokkenen welkom geheten.

Visie

Binnen de context van een boerderij willen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de kans bieden kennis te maken en deel uit te maken van een "natuurlijk" gebeuren. Hierbij willen we uitdrukkelijk vertrekken vanuit het geloof in de groeikracht van jongeren en het recht op zelfbepaling van volwassenen. We willen dat de boerderij een plek is waar mensen zich goed voelen. Contact met de natuur staat centraal. De kringloop van het leven is de rode draad en dit wordt op een ervaringsgerichte manier ingebouwd in de werking.

Werkwijze:

De boerderij wordt maximaal ecologisch verantwoord uitgebouwd. De werking is erop gericht om de jongeren en volwassenen een veelheid van ervaringen aan te bieden. De bezoekers dragen volgens eigen vermogen hun steentje bij aan de boerderijtaken. De Hoeve is een ontmoetingsplaats voor allen die aangetrokken worden door de natuur. Dit kan gaan van actieve betrokkenheid tot eenvoudig genieten en tot rust komen.

Voor meer info: www.dehoeve.org