Inschrijvingen september 2024 volzet!

Belangrijke mededeling:

Door een grote toestroom, zijn onze kleuterklassen type 2 en onze klassen lagere school type 2, helaas al volzet voor september 2024.

U kan uw kind echter aanmelden voor de wachtlijst. Gelieve de volgende gegevens te vermelden en daarna af te wachten tot wij zelf terug contact opnemen.

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Domicilie adres
  • Contactgegevens (GSM, email adres)
  • Geef zeker ook aan of het gaat om een aanmelding voor de kleuterwerking of voor de lagere school.

Aanmeldingen kleuters type 2: zorgregie@mpc-sintfranciscus.be
Aanmeldingen lagere school type 2: info.bubao@sintfranciscus.be