Dag van de Zorg

Stap binnen in de belevingswereld van onze kinderen en jongeren.

Laat je meeslepen in onze wereld vol ervaringen… (kinderen en jongeren meteen ernstig meervoudige beperking). Hoe voelt het leven aan als je door de bril van een kind met autisme kijkt? Leef je helemaal in in het autistische denken via een actief belevingsparcours (kleuters met een matige verstandelijke beperking en autisme). Onze gedreven collega’s laten je doorheen prikkelende activiteiten ervaren hoe het is om even in de huid te kruipen van onze kinderen en jongeren met speciale noden. Vanuit het thema “Troeven van de zorg”, komen wij graag naar buiten met ons verhaal.

 

 

 

Wij stellen ons graag kort voor:  De Kleuterwerking, het Wijland, het Hoekhuis en De Luwte vormen samen een afdeling van het Begeleidingscentrum Sint-Franciscus. Het Begeleidingscentrum verenigt zowel het MPC Sint-Franciscus, als de Scholen Sint-Franciscus. Deze samenwerking tussen de organisaties vertaalt zich expliciet op de werkvloer van de Kleuterwerking (kleuters met verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme), Wijland en Hoekhuis (kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking met vaak een bijkomende medische problematiek). Al onze kinderen die niet terecht kunnen in een ‘gewoon’ klasje, zijn welkom in de geïntegreerde werkingen waar we met begeleiders, leerkrachten en therapeuten samen een onderwijsaanbod op maat bieden. Op die manier realiseren we het Recht op Onderwijs voor al onze kinderen en jongeren. Onze sterkte is daarenboven dat het aanbod niet stopt buiten de schooluren: naschools, op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties laten de begeleiders de werking verderlopen, weliswaar in een meer ontspannen sfeer, maar binnen de vertrouwde context. De Luwte biedt onze kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking een warm nest waar zij af en toe, of met een regelmaat, kunnen komen logeren, om zo de zorg van de ouders die dagelijks instaan voor hun kind, te verlichten. Wat ons allemaal verbindt zijn zonder twijfel een aantal herkenbare troeven:

(WARME) NABIJHEID:  Een vleugje nieuwe autoriteit : waakzame zorg en een warme positieve relatie met onze gasten en elkaar. We zijn nabij, we hebben alles gezien. We staan in nauwe verbinding met elkaar om hen de beste zorgen te kunnen bieden.

GEÏNTEGREERD:  In de klaswerkingen werken we geïntegreerd samen met verschillende disciplines: leerkrachten, begeleiders, therapeuten. (zie boven)We werken ook intensief samen met anderen : ouders, zelfstandige therapeuten, medische dienst, ziekenhuis Inkendaal, firma’s,…

INTEAM (INTIEM):  Wij voelen geborgenheid  en genegenheid voor elkaar, we verstaan elkaar in hart en ziel. Wij werken in goede harmonie samen aan gezamenlijke doelen. Wij vullen elkaar aan in kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Wij vertrouwen en steunen elkaar en proberen open te communiceren. Deze troeven, maar ook nog veel meer, maken dat we met veel fierheid naar buiten willen komen met een straf team en een sterk verhaal.