PAROL

PAROL

De PAROL (Parel, Ark, Regenboog, Oase en Leeftuin) zijn geïntegreerde klaswerkingen (GiW) voor meisjes en jongens van lagere schoolleeftijd tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende gedrags- en emotionele problemen of autisme.

Er wordt enkel schoolvervangende dagopvang aangeboden. Voor verblijf of schoolaanvullende dagopvang wordt er voornamelijk samengewerkt met de leefgroepen De Maat, ’t Houvast, Springplank of Joachimsdal en de weekend-logeergroep De Parel.

Voor meer info verwijzen we je naar de website van de GiW.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)

Lostraat 175
1760 Roosdaal

Download hier meer informatie