De Maat

De Maat

De Maat is een leefgroep voor meisjes en jongens van 2,5 tot 12 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, in combinatie met epilepsie, autismespectrumstoornissen en/of een hechtingsproblematiek.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)