De Springplank

De Springplank

 

De Springplank is een leefgroep voor 5 meisjes en jongens met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek zoals autisme, hechtingsstoornissen en/of gedrags- en emotionele problemen. De Springplank is in eerste instantie bedoeld voor + 21- jarigen die nog geen plaats hebben gevonden in een voorziening voor volwassenen. Hiervoor zijn 3 plaatsen voorzien. Er wordt voor hen intensief gezocht naar een vervolgopvang.

Daarnaast probeert de leefgroep ook een antwoord te bieden op tijdelijke logeervragen, dit zowel op weekdagen als op weekend- en vakantiedagen. Tenslotte is er ook nog 1 plaats voor een jongere die, vanuit een ernstige problematiek, nood heeft aan een sterk individueel aangepast programma.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)