’t Houvast

’t Houvast

’t Houvast is een leefgroep voor meisjes en jongens van 12 tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende problematieken zoals hechtingsstoornissen, ADHD, autisme en autisme-spectrumstoornissen, epilepsie, …

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)