Kleuters

Kleuters

De kleuterwerking is een geïntegreerde klaswerking (GiW) voor meisjes en jongens vanaf 2,5 jaar met een matig of ernstig verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende gedrags- en emotionele problemen of autisme.

Er wordt schoolvervangende en – aanvullende dagopvang aangeboden. Voor verblijf wordt er voornamelijk samengewerkt met leefgroep De Maat of kortverblijf De Luwte.

Voor meer info verwijzen we je naar de website van de GiW.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • (Neuro)motorische beperking
  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)

Lostraat 175
1760 Roosdaal

Download hier meer informatie