De Luwte

De Luwte

De Luwte biedt kortverblijf voor meisjes en jongens van 2,5 tot 21 jaar met een licht tot ernstig verstandelijke beperking in combinatie met een (neuro)motorische beperking.
Het aanbod bestaat uit voor- en naschoolse opvang, weekend- en nachtopvang. Tijdens vakanties is er 24 op 24 uur opvang in samenwerking met de dagwerkingen.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • (Neuro)motorische beperking

Zorgvorm

  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)