De Rijtak

De Rijtak

De Rijtak is een leefgroep voor meisjes en jongens van 5 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedrags- en/of emotionele stoornissen.
Er zijn drie subgroepen: een groepje lagere schoolkinderen, een groep gericht op jongeren van het middelbaar onderwijs en een studio waar één jongere kan groeien naar meer zelfstandigheid.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Normale begaafdheid met bijkomende beperking

Bijkomende beperking

  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)