Toop

Toop

Toop biedt mobiele en ambulante begeleiding aan voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Ons werkingsgebied situeert zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer je beroep wil doen op ons, verwachten we dat je zelfstandig in een appartement/studio/huis woont.  Bij aanvang wordt er samen met jou bekeken welke ondersteuning jij wenst.

Tijdens vastgelegde begeleidingsmomenten kunnen we je helpen bij allerlei dingen uit het dagelijks leven. Als je buiten deze momenten nood hebt aan ondersteuning, kan je steeds een begeleider bereiken via een permanentiesysteem.

Het aanbod van Toop Minderjarigen overlapt deels. Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Woonondersteuning

Regio

  • Brussel

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking
Henegouwenkaai 29 bus 13
1080 Molenbeek
0491/37.97.05
Download hier meer informatie