Toop

Toop

Toop Minderjarigen organiseert mobiele en ambulante begeleiding, een schoolaanvullend aanbod, persoonlijke assistentie en globale individuele ondersteuning (GIO). We ambiëren een uitbreiding van ons schoolaanvullend aanbod en de mogelijkheid tot logeren.

Een combinatie van modules is mogelijk, bijvoorbeeld mobiele begeleiding en schoolaanvullend aanbod. Elke module kent wel een aparte wachtlijst. Het kan dus zijn dat één begeleidingsvorm vroeger start dan een andere. De hulp kan zowel vanuit RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) als vanuit niet-RTH (niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) opstarten.

 • Mobiele en ambulante begeleiding: wij bieden kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar met (het vermoeden van) een beperking én hun ouders ondersteuning in de thuiscontext (mobiel) of in ons bureau (ambulant) op volgende domeinen: praktisch, pedagogisch, gezin, netwerk.
 • Schoolaanvullend aanbod: dit omvat een gespecialiseerd, ontwikkelingsstimulerend aanbod na de schooluren en tijdens vakanties voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Klik hier voor de kalender (link toevoegen).
 • GIO: dit is de ondersteuning bij overgangsmomenten voor kinderen van 0 tot 7 jaar met (het vermoeden van) een beperking en hun opvang- of schoolcontext.

Het aanbod van Toop Meerderjarigen overlapt deels. Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Mentale beperking

 • Ernstig verstandelijke beperking
 • Licht verstandelijke beperking
 • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

 • Autisme
 • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

 • Mobiele / ambulante begeleiding
 • Persoonlijke assistentie
 • Schoolaanvullende dagopvang
Henegouwenkaai 29 bus 13
1080 Molenbeek
0495/29.49.04
Download hier meer informatie