Huis Amerikaweg

Huis Amerikaweg

Het huis in de Amerikaweg biedt plaats aan 4 (jong)volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
Begeleiding komt op afgesproken tijdstippen aan huis en biedt individuele ondersteuning aan de bewoners. Daarnaast ondersteunt de begeleiding het samenwonen in dit co-housing project.

Zorgvorm

  • Dagondersteuning
  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Woonondersteuning

Regio

  • Pajottenland

Doelgroep

  • Autisme
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking

Amerikaweg 6
1760 Roosdaal
054/33 09 72 (contact via De Ketelberg Pamel)

Download hier meer informatie