De Schering

De Schering

De Schering is een leefgroep voor meisjes en jongens van 12 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.
De Schering beschikt over een GES+ unit.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)
  • GES+

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)