Brussenwerking

De brussenwerking is er voor de broers en zussen van kinderen met een matig tot ernstig verstandelijke of meervoudige beperking binnen het MPC Sint-Franciscus.
Deze werking heeft ondertussen haar eigen plaatsje gekregen binnen onze voorziening en de term brussen doet bij de meeste mensen al een belletje rinkelen. De brussen worden ook meer en meer in het gezinsgericht werken betrokken. We willen er ook naar streven om ouders nauwer bij onze werking te betrekken.

Binnen onze brussenwerking hebben we al enkele oude rotten in het vak, maar elk jaar sluiten er ook nieuwe brussen aan. Kom je graag eens een kijkje nemen? Stuur dan een mailtje naar brussen@mpc-sintfranciscus.be.

Wat doen we zoal met onze brussen?
We komen één zaterdag per maand samen in ’t Wijland. De nadruk ligt voornamelijk op het samen plezier maken. Samen ravotten, spelletjes spelen, knutselen, koken, op uitstap gaan, … Deze activiteiten vallen bij onze brussen erg in de smaak.
Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de rol van een brus binnen het gezin aan de hand van een spel: welke gevoelens en verwachtingen hebben de brussen omtrent hun broer of zus met een beperking? Zo komen de gesprekken spontaan op gang. Wanneer iemand iets kwijt wil, kan dit gewoon in de groep gegooid worden en kan iedereen erover meepraten. Iedereen weet wat het is om een brus te zijn en dat geeft een veilig gevoel!