VZW scholen Sint Franciscus

De vzw Medisch Pedagogisch Centrum vormt samen met de vzw Scholen het begeleidingscentrum Sint-Franciscus. Uiteraard is er een intense samenwerking tussen beide vzw’s omdat zij ten dele met dezelfde kinderen en jongeren werken. 


De Scholengemeenschap groepeert 3 scholen met name:


Buitengewoon Lager Onderwijs te Eizeringen (type 1, 3 en 8) voor:


  • Kinderen met leermoeilijkheden, taal- en spraakstoornissen 


  • Kinderen met een licht mentale handicap 


  • Kinderen met stoornissen binnen autismespectrum, al dan niet met bijkomende emotionele- en gedragsstoornis 


Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs te Roosdaal (type 2) voor:


  • Kinderen met een matig en ernstig mentale handicap

  • Kinderen met stoornissen binnen autismespectrum

  • Kinderen met een meervoudige handicap, al dan niet met bijkomende emotionele- en gedragsstoornis


Buitengewoon Secundair Onderwijs te Roosdaal (type 1, 2 en 3) voor:


  • Jongeren met een licht, matig of ernstig mentale handicap 


  • Jongeren met stoornissen binnen het autismespectrum 


  • Jongeren met een meervoudige handicap, al dan niet met bijkomende emotionele- en gedragsstoornis 


Opleidingsvorm 1: 


voorbereiding op integratie in een beschermd leefmilieu. 


Opleidingsvorm 2:


voorbereiding op werk in een beschermd arbeidsmilieu. 


Opleidingsvorm 3: 


- voorbereiding op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu 


- kwalificatie onderhoudshulp en professionele schoonmaak 


- kwalificatie grootkeukenmedewerker - kwalificatie tuinbouwarbeider 


  • voor ander kwalificaties werkt het MPC samen met andere scholen voor buitengewoon onderwijs uit de regio.  

Voor deze drie scholen zijn afzonderlijk informatiebrochures beschikbaar.

Website: www.sintfranciscus.be