Valorising Employment for people with disability

Dit project is een succesvolle samenwerking van 5 landen over het boeiende onderwerp: hoe de maatschappij de sociale waarde van mensen met een beperking beschouwt.

Alle informatie kan je terugvinden via https://valorempl.eu/