Doelgroep

Ik heb een normaal begaafd kind in de leeftijd van 2,5 tot 21 jaar met gedrags- en/of emotionele stoornissen.

Ik heb een kind met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking in de leeftijd van 2,5 tot 21 jaar, al dan niet in combinatie met:

Kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme kunnen beroep doen op gespecialiseerde ondersteuning.

Voor kinderen met een normale begaafdheid is dit tot 12 jaar. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is dit tot 21 jaar.

Deze gespecialiseerde ondersteuning bestaat uit:

  • het werken met de grote nood aan structuur en voorspelbaarheid
  • het werken met ondersteunde communicatiemiddelen om de verbale communicatie te begeleiden
  • het op zoek gaan naar de talenten van deze kinderen en jongeren om deze verder te ontwikkelen
  • het afstemmen van de interacties op de emotionele mogelijkheden van deze kinderen en jongeren
  • het ondersteunen van de context in het omgaan met hun broer/zus met een beperking

Kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen hebben nood aan een aangepaste ondersteuning.

Deze gespecialiseerde ondersteuning bestaat uit:

  • het op zoek gaan naar de emotionele draagkracht van deze kinderen en onze aanpak hierop afstemmen
  • het op een geweldloze manier omgaan met de agressie tegen zichzelf of tegen anderen
  • het betrekken en ondersteunen van de context in het omgaan met dit niet evidente gedrag

Kinderen en jongeren met een meervoudige beperking hebben een ernstig motorische stoornis, gecombineerd met een verstandelijke beperking. Vaak hebben deze kinderen en jongeren ook nog een medische problematiek. Normaal begaafde kinderen met een motorische beperking kunnen bij ons niet terecht.

Deze gespecialiseerde ondersteuning bestaat uit het werken vanuit een geïntegreerd ondersteuningsplan waarbij ouders, begeleiders, leerkrachten en therapeuten – elk met hun deskundigheid – de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren begeleiden en dit op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.