Doelgroep

We richten ons naar mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende beperkingen zoals autisme, psychische of psychiatrische problemen, beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen, … die beschikken over een persoonsvolgend budget.

Mensen met (een vermoeden van) een beperking en een lichte ondersteuningsnood kunnen terecht in ons rechtstreeks toegankelijk aanbod.

Iedere persoon met een beperking die op zoek is naar assistentie thuis kan hiervoor een vraag stellen aan het WOC.