Mauro over het perfecte parcours

“Als je bij ons begint, is de kans groot dat je écht op je plaats terecht komt”

Nog voor ik écht werknemer was, nam ik als vrijwillige monitor deel aan mijn eerste MPC-kamp. Hoewel ik toen nog maar half begreep wat de positieve impact van zo’n kamp kan zijn op het welbevinden van onze gasten, was ik op dat moment al heel trots dat ik daar deel mocht van uitmaken.

Datzelfde gevoel van trots krijg ik nu nog steeds om heel uiteenlopende momenten. Bijvoorbeeld na grote feesten die we voor onze gasten organiseren, maar evengoed bij hele kleine succesjes met gasten en hun ouders.

Ondanks grote en kleine (professionele) meningsverschillen heb ik het gevoel dat we als team steeds een gemeenschappelijk doel nastreven. Dat zorgt vaak voor een verbonden gevoel met collega’s.

Ik haal veel voldoening uit al die momenten waarop ik het gevoel heb dat we echt helpen. Maar ook als de dingen lukken! Vooral dingen die we samen doen. Hoewel samenwerken niet altijd makkelijk is, is het wel samen dat we de mooiste dingen bereiken. Als we samen iets op poten zetten. Of dat nu in functie van de hele organisatie is of voor één leefgroep of zelfs voor één jongere… als dat blijkt echt goed te lukken… gewoon de max!

Bij het MPC mag het vormingsaanbod volgens mij zeker gezien worden. Maar daarnaast zijn er verschillende initiatieven waar werknemers de kans krijgen om te groeien vanuit eigen interesse zonder dat de organisatie zich blind staart op opleidingsniveau. Ik denk daarbij aan participatie in beleidsgroepen, de mogelijkheid om aan verschillende projecten mee te werken, het combineren van verschillende functies binnen de voorziening…  er kan heel veel.

Als je overweegt om een nieuwe stap te zetten, zou ik je aanraden om op eens de sfeer te komen opsnuiven. Kom zeker eens proberen, dan laten we je even meelopen in een leefgroep. Ook als blijkt dat het je ding niet is, is het sowieso een verrijkende ervaring. Natuurlijk is het overal wel wat, dus het perfecte parcours ga ik je niet beloven. Maar als je bij ons begint is de kans echt groot dat je uiteindelijk écht op je plaats terecht komt, in een groep of werking waar je voluit je ding mag doen.