Tussensprong

Tussensprong

Tussensprong is een dagopvang voor meisjes en jongens van 6 tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen.
De beschikbare modules in Tussensprong zijn:
– Ochtendopvang vanaf 7u30
– Middagbegeleiding
– Naschoolse begeleiding tot 18u
– Woensdagnamiddag
– Vakantie
– Vrije schooldagen

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang