Beschermd Wonen Ter Linde Asse

Beschermd Wonen Ter Linde Asse

Beschermd Wonen Ter Linde Asse biedt mobiele of ambulante begeleiding aan voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking in een regio van 15 km rond Ter Linde Asse.

Wanneer je beroep wil doen op ons, verwachten we dat je zelfstandig in een appartement/studio/huis woont.  Bij aanvang wordt er samen met jou bekeken welke ondersteuning jij wenst.

Tijdens vastgelegde begeleidingsmomenten kunnen we je helpen bij allerlei dingen uit het dagelijks leven. Als je buiten deze momenten nood hebt aan ondersteuning, kan je steeds een begeleider bereiken via een permanentiesysteem.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Woonondersteuning

Regio

  • Asse - Opwijk

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking

Klein Veldeken 12A
1730 Asse
02/452.95.53

asse.beschermdwonen@mpc-sintfranciscus.be

Download hier meer informatie