Sprokkelhut

Sprokkelhut

Sprokkelhut is een leefgroep voor meisjes en jongens van 5 tot 14 jaar met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Normale begaafdheid met bijkomende beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)