Meuleveld 1

Meuleveld 1

Meuleveld I is een leefgroep voor meisjes en jongens van 10 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking, voornamelijk met een autismespectrumstoornis.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)