Ginkgo

Ginkgo

Ginkgo organiseert dagbesteding voor meisjes en jongens van 3 tot 12 jaar met opvoedingsproblemen, gedrags- en/of emotionele problemen, een diagnose of vermoeden van autismespectrumstoornis, ADHD,  hechtingsproblemen, leerstoornissen, … al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Normale begaafdheid met bijkomende beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolvervangende dagopvang

Frans Baetensstraat 57
1750 Lennik
02/461.34.24

Download hier meer informatie