De Kouter

De Kouter

De Kouter is een leefgroep voor meisjes en jongens van 12 tot 21 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedrags- en/of emotionele problemen.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)