De Ketelberg Lennik

De Ketelberg Lennik

De Ketelberg beschikt over 13 kamers voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking en eventueel bijkomende stoornissen. De bewoners genieten een zeer grote graad van vrijheid. We laten je graag even binnenkijken bij ons.

Alle kamers kunnen permanent bewoond worden en 1 kamer is beschikbaar voor tijdelijke opvang.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Zorgvorm

  • Dagondersteuning
  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Woonondersteuning

Regio

  • Pajottenland

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking

Schapenstraat 196
1750 Lennik
0491/155.897

lennik.deketelberg@mpc-sintfranciscus.be
Download hier meer informatie