De Hoeve

De Hoeve

De Hoeve is een warme plek waar mens en dier in een natuurlijke omgeving worden samengebracht. Binnen de context van een boerderij willen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de kans bieden kennis te maken en deel uit te maken van een “natuurlijk” gebeuren. Hierbij willen we uitdrukkelijk vertrekken vanuit het geloof in de groeikracht van jongeren en het recht op zelfbepaling van volwassenen. We willen dat de boerderij een plek is waar mensen zich goed voelen.

Wil je meer weten over De Hoeve, neem dan eens een kijkje op onze website http://www.dehoeve.org/

Zorgvorm

  • Dagondersteuning
  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie

Regio

  • Pajottenland

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking

Lostraat 175
1760 Roosdaal
053/64.66.74

De.Hoeve@mpc-sintfranciscus.be

Download hier meer informatie