De Hoeve

De Hoeve

De Hoeve is een warme plek waar mens en dier in een natuurlijke omgeving worden samengebracht. Binnen de context van een boerderij willen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de kans bieden kennis te maken en deel uit te maken van een “natuurlijk” gebeuren. Hierbij willen we uitdrukkelijk vertrekken vanuit het geloof in de groeikracht van jongeren en het recht op zelfbepaling van volwassenen. We willen dat de boerderij een plek is waar mensen zich goed voelen.

Wil je meer weten over De Hoeve, neem dan eens een kijkje op onze website http://www.dehoeve.org/

Mentale beperking

  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Licht verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking
  • Normale begaafdheid met bijkomende beperking

Bijkomende beperking

  • (Neuro)motorische beperking
  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)
  • GES+

Zorgvorm

  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang