Dagondersteuning De Ketelberg Lennik/Pamel

Dagondersteuning De Ketelberg Lennik/Pamel

De Ketelberg heeft een gevarieerd aanbod aan inclusieve dagbesteding op verschillende locaties, met De Stroom, Kapellestraat 1, 1760 Roosdaal als uitvalsbasis. We richten ons op (jong)volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. We laten je graag even meekijken met onze activiteiten.

We werken samen met verschillende partners in de regio en sluiten zoveel mogelijk aan bij het plaatselijke gemeenschapsleven met aangepaste activiteiten.

Het team dagbesteding staat in voor een groepsaanbod, maar er is ook ruimte voor individuele activiteiten, gericht op de behoeften van de cliënt.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Zorgvorm

  • Dagondersteuning
  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie

Regio

  • Pajottenland

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking