Aquarel

Aquarel

Aquarel organiseert dagopvang en dagbesteding voor meisjes en jongens van 3 tot 12 jaar met opvoedingsproblemen, gedrags- en/of emotionele problemen, een diagnose of vermoeden van autismespectrumstoornis, ADHD,  hechtingsproblemen, leerstoornissen, … al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Ouders worden nauw betrokken tijdens opstart en begeleidingsperiode. Er is aandacht voor gezinswerking en regelmatig overleg met school en andere betrokken diensten.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking
  • Normale begaafdheid met bijkomende beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang