Huis Busingen

Huis Busingen

Busingen is een leefgroep voor meisjes en jongens van 3 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met gedrags- en/of emotionele stoornissen.
Daarnaast is er ook een studiowerking.

Mentale beperking

  • Licht verstandelijke beperking

Bijkomende beperking

  • Autisme
  • Gedrags- en emotionele stoornis (GES)

Zorgvorm

  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Verblijf (internaat)