Ter Linde Asse

Ter Linde Asse

Ter Linde Asse is een huis voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Er zijn verschillende woonvormen in kleinere groepen of in individuele studio’s.

Zowel overdag als ’s nachts is er begeleiding aanwezig.

Voor meer info, raadpleeg onze folder.

Zorgvorm

  • Dagondersteuning
  • Mobiele / ambulante begeleiding
  • Persoonlijke assistentie
  • Woonondersteuning

Regio

  • Asse - Opwijk

Doelgroep

  • Autisme, psychische of psychiatrische problemen
  • Beperkte zintuiglijke en/of motorische beperkingen
  • Licht tot matig verstandelijke beperking