Inschrijvingen september 2024 volzet!

Belangrijke mededeling:

Door een grote toestroom, zijn onze kleuterklassen type 2 en onze klassen lagere school type 2, helaas al volzet voor september 2024.

U kan uw kind echter aanmelden voor de wachtlijst. Gelieve de volgende gegevens te vermelden en daarna af te wachten tot wij zelf terug contact opnemen.

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Domicilie adres
  • Contactgegevens (GSM, email adres)
  • Geef zeker ook aan of het gaat om een aanmelding voor de kleuterwerking of voor de lagere school.

Aanmeldingen kleuters type 2: zorgregie@mpc-sintfranciscus.be
Aanmeldingen lagere school type 2: info.bubao@sintfranciscus.be

Monitoren gezocht!

Monitoren gezocht voor onze befaamde MPC kampen! Ben jij nog vrij van 12-19 juli 2024 en heb jij monitoren-skills?
Een leuke, deugddoende vakantie-invulling staat je te wachten. Niet twijfelen.
Contacteer Kathleen.Platteau@mpc-sintfranciscus.be voor meer informatie.

Valorising Employment for people with disability

Dit project is een samenwerking van 5 landen over het boeiende onderwerp: hoe de maatschappij de sociale waarde van mensen met een beperking beschouwt. Dit project werd succesvol afgerond in december 2022.

Alle informatie kan je terugvinden via https://valorempl.eu/

Project JOM

Fier op ons ‘Project JOM’: een samenwerking met Zeppelin 3W+ en Huis van het Kind Roosdaal.

Ook kinderen met extra ondersteuningsnood moeten de kans krijgen om zich uit te leven tijdens de zomervakantie. Als proefproject namen zes kinderen deel aan de vakantieopvang van Zeppelin 3W+. Een jaar lang zal gezocht worden hoe we met JOM (jeugdwerk op maat) een inclusief aanbod kunnen installeren in kinderopvang, sportclubs en jeugdverenigingen uit de buurt.

Wens je uit te zoeken wat JOM kan betekenen?
Contacteer ons via jom@mpc-sintfranciscus.be!

Lees meer via https://lnkd.in/eSmNRCwj

(Tekening ©Mieke Evenepoel)

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Caravan wordt weggeefkast

Een vintage caravan heeft sinds 1 december 2019 een permanente plaats gekregen op de parking van het Begeleidingscentrum Sint-Franciscus, net naast de doorgang naar het zwembad en de sporthal. Een zichtbare plek, maar tegelijk toch afgeschermd van de straat, wat de nodige privacy biedt aan wie de caravan bezoekt.

Deze caravan biedt letterlijk onderdak aan een weggeefkast. Een plek waar mensen spullen kunnen brengen die ze niet meer nodig hebben en waar mensen spulletjes kunnen komen halen die ze nodig hebben of kunnen gebruiken.

Waarom een weggeefkast? Greet Bonner, directeur zorg, zegt dat de stijgende armoedecijfers die we in de media horen voor het Begeleidingscentrum een realiteit zijn, waar ze als organisatie regelmatig mee worden geconfronteerd. Daarom voeren ze een actief armoedebeleid, onder andere door een solidariteitsfonds. Met “onteigenen” als jaarthema in 2019 stonden ook hergebruik en duurzaamheid in de kijker.

“Toen KVLV en Het Huis van het Kind voorstelden om samen iets te doen rond deze thema’s, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Zij hebben immers de nodige ervaring en knowhow in het opstarten van ruilkasten, weggeefpleinen, swishing van kledij of juwelen, … Deze sloten ook aan bij onze ideeën en opvattingen. Als organisatie hebben we niet alleen een opdracht naar mensen met een beperking, maar ook naar de bredere maatschappij met haar hedendaagse thema’s en uitdagingen. We werken al rond duurzaamheid: we installeren zonnepanelen, bouwden een passief huis. We willen ook een actief armoedebeleid voeren en hierin past deze weggeefkast.”

Het Begeleidingscentrum is de grootste werkgever van Roosdaal en bereikt daardoor veel mensen. De aanwezigheid van een zwembad en een sporthal op de campus brengt ook extra bezoekers.

“We willen niet alleen onze mensen bereiken, maar ook de mensen van buitenaf”, zegt Greet Bonner. “Daarom kiezen we ervoor om deze caravan net op een plek te zetten waar veel mensen passeren. We willen ons steentje bijdragen aan een warme samenleving, iets wat ook past in onze visie. Tevens hopen we dat deze caravan ook een verbindingsschakel kan zijn tussen de “gewone” maatschappij en de wereld van de mensen met een beperking die we begeleiden. Een wereld die niet altijd zo open is, maar waarin de nood aan contact wel leeft.”

Heb je spulletjes staan die nog waardevol zijn en in goeie staat, breng ze dan gerust naar de weggeefkast. Vind je er leuke spulletjes die je kan gebruiken of die je nodig hebt, neem ze dan gerust mee. Alcohol en etenswaren die koeling nodig hebben, worden niet aanvaard.

“We zijn er ons van bewust dat dit project nog wat zal moeten groeien”, zegt Greet Bonner. “Mensen moeten wat wennen aan dergelijke initiatieven en wat schroom overwinnen. Het zal tevens wat opvolging en onderhoud vergen. Daarvoor kunnen we beroep doen op een paar vrijwillige handen. We hopen dat alle bezoekers respect hebben voor de spullen die anderen willen delen en voor het opzet. Hopelijk slaat dit aan en leveren we hiermee onze eigen, bescheiden bijdrage aan een rechtvaardigere wereld.”