Privacy

Privacy Disclaimer

Het MPC Sint-Franciscus respecteert je privacy en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die je ons toevertrouwt.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke
MPC Sint-Franciscus
Lostraat 175
1760 Roosdaal
info@mpc-sintfranciscus.be

Doeleinden

De website verwerkt volgende gegevens om contact met je te kunnen opnemen als je daarom verzoekt. De volgende persoonsgegevens worden bewaard bij het invullen van het contactformulier:

Je naam
Je voornaam
Je E-mailadres

Eventuele persoonlijke gegevens die je deelt in je bericht naar ons.

Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van je technische informatie om via Google Analytics bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Verwerking

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren.
Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens, zolang dit niet in strijd is met een wettelijke of contractuele verplichting.
Je hebt als betrokkene het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.