Eerste vaccinatieronde

Het MPC Sint-Franciscus heeft haar eerste vaccinatieronde achter de rug. Op 25, 26 en 27 februari organiseerden we samen met Zonnelied ons eigen “vaccinatiecentrum” in onze sporthal. Ze werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een ruimte waar op een vlotte, rustige, professionele en zorgzame manier vaccins konden toegediend worden.

We maakten vooraf een afsprakentabel waarop personeelsleden en cliënten zich konden inschrijven. Deze strakke maar efficiënte timing maakte het mogelijk dat alles zeer vlot verliep. Personeelsleden konden aanwezig zijn op een moment dat matchte met hun job. Onze cliënten werden in een afgescheiden deel van de zaal ontvangen, zodat ze rustig en op hun tempo hun vaccin konden krijgen door de arts, verbonden aan ons centrum.

139 cliënten en 405 personeelsleden van het MPC kregen hun eerste vaccin. Samen met Zonnelied was dat een 1200 mensen. De samenwerking met de collega’s van Zonnelied verliep bovendien optimaal.

We noteerden een zeer hoge vaccinatiebereidheid in onze voorziening, namelijk 95 %. Na een zeer moeilijk jaar voor onze voorziening en onze sector kijken we hoopvol uit naar betere tijden.

Afgaande op de vele mondelinge reacties en mailberichten van gebruikers en personeel, kunnen we met een meer dan voldaan gevoel terugkijken op de eerste ronde. We maken nu werk van de tweede vaccinatieronde, waarbij we kunnen bogen op deze ervaring.

Uiteraard gaat onze dank uit naar iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Onder andere bij het opzetten van de vaccinatieruimte, het informeren en bevragen van de bewoners en personeel, als parkeerwachter, als coronapolitie, als onthaalmedewerker, als observator in de wachtruimte, voor het verzorgen van de administratie, voor het toedienen van de vaccins, … Vele handen waren nodig om deze operatie tot een goed einde te brengen. Dit was teamwerk van het hoogste niveau!

Een bijzonder woord van dank aan Peter, Katty en Anke. Zij hebben voor het MPC het gewicht van deze vaccinatie ten volle gedragen. Tijdens de vaccinatiedagen én tijdens de weken die eraan voorafgingen. Tijdens weekends en avonden. Jullie zijn een topteam!

 

Koen Vander Beken,

Algemeen Directeur
MPC Sint-Franciscus