Dagverblijf en leef-leerklasjes voor jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar met een meervoudige handicap (ernstig tot zwaar mentale handicap met bijkomende motorische en/of sensorische handicap.)

4 groepjes van 6 kinderen.

Huisvesting:

Laagbouw rechtover het hoofdgebouw

Klik hier en ga naar onze website