Semi-internaat voor kinderen en jongeren van 2.5 tot 21 jaar met een matig tot ernstig mentale handicap;

Modulaire werking: keuze uit volgende modules:

  • ochtendopvang vanaf 7.30 uur
  • middag begeleiding
  • naschoolse begeleiding tot 18.00 uur
  • vakantieaanbod.

Huisvesting:

Paviljoenen op centrale campus.

Klik hier en ga naar onze website