Voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een matig tot ernstig mentale handicap, al dan niet met autismespectrumstoornis.

Maximumcapaciteit: 12

2 subleefgroepjes van 6 gasten

Huisvesting:

Paviljoenen op centrale campus.

Klik hier en ga naar onze website