Voor jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met een ernstig tot diep mentale handicap, al dan niet met autismespectrumstoornis.

Maximumcapaciteit: 16

3 subleefgroepjes van 5 à 6 gasten

Huisvesting:

Weverstraat 119a
1760 Roosdaal

Klik hier en ga naar onze website