Voor jongens en meisjes van 2.5 tot 12 jaar met een matig tot ernstig, diep mentale handicap al dan niet met autismespectrumstoornis.

Maximumcapaciteit: 11

2 subleefgroepjes van 5 à 6 gasten.

Huisvesting:

Paviljoenen op centrale campus.

Klik hier en ga naar onze website